Rezultati ankete

Da li je čvršća veza epoxy smole na poliesterski laminat ili poliesterska smola na poliesterski laminat?

Anketa

Da li je čvršća veza epoxy smole na poliesterski laminat ili poliesterska smola na poliesterski laminat?

Rezultati ankete