3D CORE

3D Core je idealn materijal za sendvič konstrukcije koji se koristi u aeronatici,automoto,brodogradnji te sportskoj industriji.
Jednostavno sljedi konture kalupa
Poboljšava tehnička svojstva u području posmične ,tlačne i vlačne čvrstoće
Ubrzava vašu proizvodnju i štedi novac
Primjenjiv je za sve načine proizvodnje od ručne laminacije do vacuum infuzije

Anketa

Da li je čvršća veza epoxy smole na poliesterski laminat ili poliesterska smola na poliesterski laminat?

Rezultati ankete