TDS - DECK CAULKING: Brošure

TDS UPUTSTVO ZA APLIKACIJU

Pravilan način za aplikaciju TDS SIS 440 od čišćemja spojeva,dizajna spojeva,punjenja spojeva te atmosferskih uvijeta prilikom sušenja.

TDS REFERNTNA LISTA 2005-2010

Referentna lista tikovih paluba trađenih TDS SIS 440 na plovilima od 25 m na više u periodu 2005 - 2010 godine.
 

Anketa

Jeste li zainteresirani za sudjelovanje u epoxy radionicama ?

Rezultati ankete