Anketa

Da li je čvršća veza epoxy smole na poliesterski laminat ili poliesterska smola na poliesterski laminat?

Rezultati ankete